Vad är Kranmärkt?

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten. Läs mer på kranmarkt.se

Bild på Kranmärkt logotyp