Det här gör vi:

 • Ser till att det finns 10 kvm / person och begränsar antal besökare efter det.
 • Följer utvecklingen noga och ställer om vid behov.
 • Erbjuder ett varierat träningsutbud i anläggningarna och online
 • Tillgodoser möjligheterna till handtvätt och avtorkning av redskap.
 • Uppmanar medlemmar att hålla avstånd till andra som tränar.

Det här behöver du göra

 • Iaktta maxantalet i våra lokaler och hålla avstånd. Försök träna när det är lugnare på anläggningen.
 • Om du inte är vaccinerad gäller särskilda allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Vi utgår från att du känner till och följer dessa.
 • Du som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma.
 • Torka av utrustning med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till vatten.

Möjligheten att förbereda för eventuellt krav på vaccinationsbevis.

Under pandemin har vi snabbt skruvat upp vår anpassning vid skärpta restriktioner och vid lättnader har vi underlättat för fler att träna tillsammans. Vi vill vara förberedda ifall kravet på Covidpass framöver skulle komma att omfatta Friskis verksamhet. 

För att undvika köer och ofrivilliga avbrott i träningen erbjuder vi därför dig som är vaccinerad att redan idag registrera ditt vaccinationsbevis med hjälp av personalen i vår reception.

Så här gör du:

 1. Ladda ner ditt vaccinationsbevis hos e-hälsomyndigheten eller covidbevis.se
 2. Visa upp vaccinationsbevis och ID-handling i vår reception.

  Med hjälp av den här åtgärden kan du fortsätta träna utan avbrott även om kravet på vaccinationsbevis införs. Endast ett slutdatum för covidpassets giltighet lagras. Vi följer utvecklingen och myndigheternas riktlinjer. Om det blir beslutat att Friskis fortsatt inte omfattas av vaccinationsbevis så kommer vi att radera datumet.

Övrigt om läget på Friskis Ängelholm

Maxantalet i gymmet är tillbaka och därmed också bläddraren som visar hur många vi är i gymmet. Bläddra vid in- och utpassering.

Alla gruppträningspass är kvar men med begränsat antal.
Inför pass kan deltagarna med fördel passera in i salarna och sprida ut sig.
Bastu och flera duschar är öppna, men byt helst om hemma. Maxantal är anslaget på omklädningarnas dörrar.

Till sist - vi följer utvecklingen noga och har beredskap. I flera besök från Länsstyrelsen och genom en stor studie från Folkhälsomyndigheten har vi fått kvitto på att de åtgärder vi genomför fungerar. Det ger oss trygghet. Vi vet att vi har flexibilitet och snabbt kan ställa om vid behov.

TACK igen för att du hjälper till!

Du är viktig!❤️ Utan dig inget Friskis.

 

Friskis&Svettis Ängelholm