Björnövägen

Parkering 

Parkeringsövervakning sker inom området av Svensk Bevakningstjänst, vilket kan medföra en faktura på kontrollavgift vid felaktig uppställning. Parkering får endast ske i anvisade P-rutor och i max 3 timmar.

Ibland kan bli trångt vid infarten speciellt i skiftet mellan olika träningspass. För att underlätta flödet på parkeringen har vi enkelriktad körriktning på vår parkering på Björnövägen. Se skyltar.

Tips för att undvika parkeringsproblem;
Ibland, speciellt kvällstid, är våra anläggningar välbesökta. Då är det extra viktigt att alla respekterar ordningen på våra parkeringar! Det förekommer tyvärr ofta felparkeringar så bilar blir instängda. Om du parkerar din bil och du har två bilar parkerad direkt framför dig blir det bekymmer för den som står i mitten...

Här finns det

  • Gym i tre plan
  • Indoor walkingsal
  • Spinningsal
  • Två gruppträningssalar
  • Yogasal

Här finns vi

Här finns vi