Friskis&Svettis Västerås väljer med ovanstående som bakgrund att;

• Sträva efter att förebygga eller minska vår samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete.
• Låta miljöhänsyn vägas in i alla våra beslut och bli en naturlig del i beslutsfattandet och i all verksamhet
• Följa och vara uppdaterade på den för oss aktuella miljölagstiftningen
• Sträva efter att påverka vår omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning
• Årligen utvärdera föreningens miljöarbete
• Uppmuntra och tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.

Föreningens miljöarbete och miljöanpassning ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt
och miljömässigt motiverat. En handlingsplan ska upprättas för att arbeta aktivt med miljöfrågor.

Prioriterade områden är följande:
• Resepolicy
• Sophantering och minimering av avfall
• Inköp av förbrukningsmaterial och inventarier
• Energianvändning och vattenförbrukning
• Arbeta med att påverka våra medlemmar att göra miljövänliga val när det gäller hur man tar sig till våra anläggningar och hur man kan minska miljöpåverkan när man är i våra anläggningar

--

Vad gör vi för miljön?

Det här är lite av det vi gör:

•  använder trasor istället för papper på spinning, IW och cirkelgym för rengöring av maskinerna
•  använder kvitton/biljetter utan plastkemikalien BPA
•  säljer endast KRAV-märkta bananer
•  erbjuder KRAV och Fairtrade-märkt kaffe i kaffeautomaterna
•  har ett caféutbud med 50% ekologiska produkter

Har du fler tips på vad vi kan göra för miljön? 
Hör av dig till oss - info@vasteras.friskissvettis.se