Vi bryr oss

Ätstörningar

I dagens samhälle är relationen till mat och träning inte alltid oproblematisk. En del oroar sig för att de äter för mycket eller fel sorts mat. För andra blir det värre. Förhållandet till mat och träning blir ett tvång som tar över hela livet och blir en sjukdom.


Viktigt att reagera

Friskis&Svettis idé är att få människor att må bra och utvecklas genom träning. Om vi misstänker att en medlem mår mycket dåligt eller far illa genom träningen, då vill vi reagera.


En person som har en ätstörning har ofta ett ångestdrivet förhållande till träningen och svårt att lyssna på kroppens signaler. Att reagera genom möta och fråga personen som inte verkar må bra, har visat sig vara det mest effektiva sättet att hjälpa en drabbad person.


Frågor?

Vår handlingsplan

Föreningens handlingsplan när det gäller medlemmar som vi misstänker har en ätstörning är i första hand att ta ett samtal med personen. Vid extrema fall där vi eller läkare bedömer fortsatt träning som en tydlig risk för personens hälsa kan det bli aktuellt med avstängning från träningen.Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna verksamhetschef Marie Johansson på
marie@vasteras.friskissvettis.se, tel 021-10 12 32

Mer information och hjälp till drabbade

Mer information och hjälp mot ätstörningar hittar du här:
Kunskapscentrum för ätstörning www.atstorning.se
Riksföreningen för anorexi www.abkontakt.se
Stockholms center för ätstörningar www.scfa.se