Gruppträning

Det år du fyller 13 år får du gå på all gruppträning. På spinning och Indoor walking måste du dock vara minst 150 cm lång. 

Barn 10-12 år får gå på Aerobics, Core, Dans, Familjeyoga, Familjefys, Flex, Juniorfys, Jympa, Modus och Step (se prislista)

Barn 7-9 år får gå på Juniorfys (utan förälder) och på markerade pass i schemat (JP), Familjeyoga och Familjefys med förälder
(se prislista)

Gymträning

  • Du får köpa kort och träna på egen hand i gym* fr o m den termin du fyller 13 år.
  • Innan du får börja träna på gym, ska den minderåriga (13-15 år) ha genomgått Gym Ung. Målsman måste godkänna en överenskommelse genom signatur, samt vara med vid bokning av introduktion och godkännande av överenskommelse. Den vuxne/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och dennes träning.
  • Från det år du fyller 16 år krävs ingen överenskommelse av målsman.

  • *Om den minderåriga vill köpa Allkort och träna gruppträning innan instruktionen går det bra att köpa Gruppträningskortet och vi uppgraderar till Allkort efter genomförd instruktion (betalar mellanskillnaden).