Kort & engångsavgifter

Träningskort helår (medlemsavgift tillkommer)

Helårskort gäller numera ett år från inköpsdatum (inte kalenderår). 

Träningskort vuxen: 1.900 kr (2)
Träningskort ungdom/studerande:  850 kr (3)
Träningskort senior: 1.000 kr (12)

 

Träningskort vårtermin 1/1-30/6 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen: 1.000 kr (4)
Träningskort ungdom/studerande: 500 kr (5)
Träningskort senior: 550 kr (13)
Hoppis&Skuttis (2-6 år): 300 kr (8)
Syskon Hoppis&Skuttis: 200 kr (9)

Träningskort hösttermin 1/7-31/12 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen1.000 kr (6)
Träningskort ungdom/studerande: 500 kr (7)
Träningskort senior: 550 kr (14)
Hoppis&Skuttis (2-6 år): 300 kr (10)
Syskon Hoppis&Skuttis: 200 kr (11)

Engångsavgift (betalas i entrén)

Vuxen, icke-medlem: 100 kr
Ungdom/studerande/senior, ej medlem: 50 kr
Vuxen medlem i någon F&S-förening50 kr
Ungdom/studerande/senior, medlem: 30 kr
Utejympa, sommartid, för alla: 0 kr
 

 

Rabattkort

Kortet ger rätt att träna 11 gånger till priset av 10. Det kan köpas på Åda under ordinarie öppettider, eller genom betalning via bankgiro eller Swish. Ange Rabattkort+vuxen/ungd/stud/pens.

Vuxna – 500 kr.

Ungdomar, studerande och pensionärer – 300 kr.

För att köpa kortet krävs betald medlemsavgift (100 kr).

 

Betalning

Betalning av medlemsavgift och träningskort sker till bankgiro 406-9530 eller via Swish: 123 000 38 89.

Ange personnummer (ååmmdd-xxx) samt korttyp (siffran inom parentes på prislistan ovan, alternativt Rabattkort+vuxen/ungd/stud/pens). 

Behöver du kvitto så visa ditt kort för våra värdar på passen.

Vill du ha faktura till företaget, mejla till: ekonomi@trosafriskis.se

 

Ungdom/student

Som ungdom räknas du till och med det år du fyller 20.

Som student räknas den som kan uppvisa giltig studentlegitimation.

 

Kompiskort

Friskis & Svettis Trosa medverkar i kommunens satsning på Kompiskort. Det innebär att en funktionshindrad person med träningskort hos oss kan ta med sin ledsagare utan kostnad.

 

Hämta ditt medlems/träningskort på Åda

För medlemmar med postadress Trosa/Vagnhärad/Västerljung finns medlems/träningskort att hämta på Åda max sju dagar efter inbetalningsdagen. Möjligheten finns sex dagar i veckan i samband med pass.

När du hämtar medlemskortet ska du skriva på ett medlemsavtal (lista finns i receptionen), som bland annat innebär att du accepterar föreningens hantering av personuppgifter

Självklart kan vi sända ut kortet om du inte har möjlighet att hämta det – ange det i så fall på inbetalningen. 

För medlemmar med postadress utanför Trosa kommun kommer korten fortfarande att sändas ut.

Medlemsregisteransvarig når du via mejl: medlemsreg@trosafriskis.se