Kort & engångsavgifter

Träningskort helår (medlemsavgift tillkommer)

Helårskort gäller numera ett år från inköpsdatum (inte kalenderår). 

Träningskort vuxen: 1.900 kr (2)
Träningskort ungdom/studerande:  850 kr (3)
Träningskort senior: 1.000 kr (12)

 

Träningskort vårtermin 1/1-30/6 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen: 1.000 kr (4)
Träningskort ungdom/studerande: 500 kr (5)
Träningskort senior: 550 kr (13)
Hoppis&Skuttis (2-6 år): 300 kr (8)
Syskon Hoppis&Skuttis: 200 kr (9)

Träningskort hösttermin 1/7-31/12 (medlemsavgift tillkommer)

Träningskort vuxen1.000 kr (6)
Träningskort ungdom/studerande: 500 kr (7)
Träningskort senior: 550 kr (14)
Hoppis&Skuttis (2-6 år): 300 kr (10)
Syskon Hoppis&Skuttis: 200 kr (11)

Engångsavgift (betalas i entrén)

Vuxen, icke-medlem: 100 kr
Ungdom/studerande/senior, ej medlem: 50 kr
Vuxen medlem i någon F&S-förening50 kr
Ungdom/studerande/senior, medlem: 30 kr
Utejympa, sommartid, för alla: 0 kr
 

 

Rabattkort

Kortet ger rätt att träna 11 gånger till priset av 10. Det kan köpas på Åda under ordinarie öppettider, eller genom betalning via bankgiro eller Swish. Ange Rabattkort+vuxen/ungd/stud/pens.

Vuxna – 500 kr.

Ungdomar, studerande och pensionärer – 300 kr.

För att köpa kortet krävs betald medlemsavgift (120 kr).

 

Betalning

Betalning av medlemsavgift och träningskort sker till bankgiro 406-9530 eller via Swish: 123 000 38 89.

Ange personnummer (ååmmdd-xxxx) samt korttyp (siffran inom parentes på prislistan ovan, alternativt Rabattkort+vuxen/ungd/stud/pens). 

Behöver du kvitto så visa ditt kort för våra värdar på passen.

Vill du ha faktura till företaget, mejla till: ekonomi@trosafriskis.se

 

Ungdom/student

Som ungdom räknas du till och med det år du fyller 20.

Som student räknas den som kan uppvisa giltig studentlegitimation.

 

Kompiskort

Friskis & Svettis Trosa medverkar i kommunens satsning på Kompiskort. Det innebär att en funktionshindrad person med träningskort hos oss kan ta med sin ledsagare utan kostnad.

 

Hämta ditt medlems/träningskort på Åda

Medlemskortet är ett digitalt plastkort, som du "blippar" vid varje pass. Det återanvänds och kan laddas med träningsperioder år efter år. Läs mer om kortet här. 

För medlemmar med postadress Trosa/Vagnhärad/Västerljung finns medlems/träningskort att hämta på Åda max sju dagar efter inbetalningsdagen. Möjligheten finns sex dagar i veckan i samband med pass.

När du hämtar medlemskortet ska du skriva på ett medlemsavtal (lista finns i receptionen), som bland annat innebär att du accepterar föreningens hantering av personuppgifter

Självklart kan vi sända ut kortet om du inte har möjlighet att hämta det – ange det i så fall på inbetalningen. 

För medlemmar med postadress utanför Trosa kommun kommer korten fortfarande att sändas ut.

Medlemsregisteransvarig når du via mejl: medlemsreg@trosafriskis.se