Så hanterar vi dina personuppgifter på Friskis i Trelleborg

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket
heter Dataskyddsförordningen, även känt under det engelska namnet GDPR (General Data Protection
Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Kompabilitet med Dataskyddsförordningen
är ett krav för alla verksamheter som behandlar personuppgifter och därför får du som medlem i
Friskis&Svettis Trelleborg denna information.

För att vara kompatibla med de nya förordningarna har vi på Friskis&Svettis Trelleborg, uppdaterat
vårt arbetssätt kring att behandla och förvara dina personuppgifter. Vi som förening behöver
administrera dina personuppgifter för att kunna ge dig den bästa träningsupplevelsen och för att kunna
driva en aktiv förening.

Vi har samverkat med Friskis&Svettis Riks och speciella jurister, för att upprätta de nya regelverken.
Avtal, policys och arbetssätt har sedan granskats och godkänts av styrelsen. Vi värnar om att du som
medlem ska känna dig informerad och känna till dina rättigheter.

För att se exakt vilka personuppgifter vi sparar om dig och hur vi behandlar dem enligt
Dataskyddsförordningen, hänvisar vi till vår policy enligt personuppgiftshantering. För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Samtycke av nytt avtal
För att vi ska vara kompatibla med Dataskyddsförordningen krävs att du som medlem godkänner att
vi administrerar dina personuppgifter. Därför kommer du, med start i maj, få godkänna ett uppdaterat
medlemsavtal för att dokumentera ditt samtycke. Detta avtal och ditt godkännande är nödvändigt för
att kunna vara medlem i Friskis&Svettis Trelleborg.

När du loggar in på vår webbplats eller i appen, kommer du att få godkänna vårt uppdaterade
medlemsavtal. Detta går också att göra via receptionen. Vi ber medlemmar som har möjlighet, att
godkänna avtalet online för att göra processen så smidig som möjligt och för att undvika köer i receptionen.

Kontakta oss
Om vill komma i kontakt med oss med anledning av denna information, hänvisar vi till Värdansvarig
Helen Andersson. Mer information finns att läsa i vår policy, samt i våra avtal.

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Friskis&Svettis Riks har en policy för hantering av personuppgifter. Policyn kan du läsa här ››

Medlemsvillkor och hur din lokala förening hanterar dina personuppgifter finns hos din förening. Hitta din förening här ››