Om F&S Torsby

Friskis&Svettis Torsby är en ideell förening och har idag ca 100 medlemmar och ca 12 funktionärer. Föreningen har en styrelse som möts 5-6 ggr/termin och funktionärer bestående av ledare och värdar som har regelbundna träffar.

De senaste åren har föreningen erbjudit 4 jympapass/vecka med olika intensitet. På sommaren anordnas utejympa vilket är mycket uppskattat av både Torsbybor och turister.

Ledare 2020

Anna Tyrén (verksamhetsledare), Jympa soft / bas / medel
Madelene Josefsson, Jympa bas / medel
Charlotte Holmberg, Jympa soft / bas / medel (vilande)
Karolin Frykelid, Jympa bas / medel (vilande)
Petra Johansson, Jympa bas 

 

Värdar 2020

Anna Lindqvist, Värdansvarig
Carina Gerdin
Ingbritt Boåsen
Sophie Linder

 

Styrelse 2020/2021

Anna Tyrén, ordförande
Charlotte Holmberg, sekreterare
Madelene Josefsson, kassör
Anna Lindqvist, ledamot
Sophie Linder, ledamot och vice ordförande
Karolin Frykelid, ledamot


Valberedning
Vakant 

Revisor
Lars Blomkvist 

Revisorssuppleant
Eva Ericsson

 

Årsmöteshandlingar & Stadgar

Verksamhetsplan 2020 F&S Torsby

Verksamhetsberättelse 2019

Reviderade Stadgar

Stadgar Friskis F&S Torsby