Schema_vt2019
Schemaändringar

Schemaändringar

- Ingen Skivstång maxa i december månad
- Enkeljympa kör vi tom 5/12
- Ingen Yoga på måndagar i december
- Ingen mer JYMPA MEDEL/PULS denna terminen!

Läs mer