Andreas Strömberg är F&S Stockholms medlemsvalda ordförande.

Ordförande har ordet 2017