Andreas Strömberg är F&S Stockholms medlemsvalda ordförande.

Har du frågor eller vill veta mer?

Välkommen att kontakta styrelsen med dina frågor. 

Här kan du läsa mer om föreningens årsmöte och medlemsdemokrati