Spela video

Ekonomichef Therese Luthander redovisade resultat- och balansräkningen för 2018. Föreningens auktoriserade revisor, Stefan Norell, presenterade revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor för 2020, vilket är en sänkning med 100 kronor.

Styrelsens propositioner

Styrelsens propositioner om att justera föreningens stadgar inom ett par områden bifölls. Justeringarna rör dels sänkt ålder för att delta på årsmötet, dels att begreppet ”firma” ersätts med begreppet ”företagsnamn”. Den första justeringen följer av förändringar som beslutats på F&S Riks årsmöte, den andra av en ny lag om företagsnamn.

Beslut om medlemmars 35 motioner

De 35 inkomna motionerna från medlemmar redovisades:

1: Danspass

2: Musikval vid träningspassen,

3: Musikpolicy – kort skriftlig text med riktlinjer för jympan idag

4: Träning hemma

5: Felaktig teknik på skivstångspassen

6: Nya träningsformer

7: Fler basjympatider

8: Träningsgrupper för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa med eller utan FaR

9: Träning för ALLA!

10: Sänkt åldersgräns på gym

11: Gör träning för tonåringar mer tillgänglig

12: Träning i hela Sverige

13: Medlemsavgift

14: Träningsresor med flyg,

15: Stop för träningsresor med flyg,

16: Stoppa för träningsresor med flyg,

17: Sluta med träningsresor,

18: Klimatförändringar,

19: Sluta anordna träningsresor med flyg

20: F&S i Hägersten,

21: Öppna ny anläggning,

22: Större anläggning,

23: Träning i söderort

24: Avboka pass,

25: Boka pass,

26: Öka antal bokningar dagtid,

27: Avbokning av träningspass,

28: Släpp bokningen för nästa vecka kl 21.00,

29: Ändra tid för bokning av pass nästa vecka

30: Öppettider

31: Öppet 06-22 vardagar

32: Hygien och renlighet

33: Speglar

34: Åtgärdsplan gällande kränkande särbehandling

35: Motion om årsmötesinformation och -handlingar, inkommen via brev

Alla motioner bifölls i enlighet med styrelsens förslag på svar. Vad gäller motion 10 ska en utredning och benchmark mot andra Friskisföreningar genomföras.

 

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetschef Johan Lampinen gick igenom verksamhetsplanen för 2019. Fokus ligger på att föreningen ska växa, samarbeta, synas mer och engagera fler. Att växa är centralt, och medlemsupplevelsen är det som står i fokus för att uppnå detta.

Budget 2018

Ekonomichef Therese Luthander presenterade budgeten för 2019. Omsättningen ligger på drygt 260 miljoner kronor och det budgeterade resultatet är ett överskott på 3,9 miljoner kronor eller 1,5 procent.

Val av styrelse

  • Andreas Strömberg, ordförande (omval ett år)
  • Pia Ahlgren (nyval två år)
  • Jens Wikström (nyval två år)
  • Malin Broman Lindfors (omval två år)
  • Håkan Andréasson (omval två år)
  • Kajsa Värna (omval två år)
  • Reinhold Lennebo (sittande)
  • Tara Wahab (sittande)
  • Anette Wagler (sittande)

Val av revisorer och suppleant

Stefan Norell omvaldes till revisor och Michael Shultze till revisorssuppleant. Bengt Lyngbäck omvaldes till verksamhetsrevisor (ett år).

Lasse Lind-stipendiater, hedersmedlem

Lasse Lind-stipendiet instiftades 2017 till minne av föreningens medarbetare Lars Lind. Stipendiet ska uppmuntra personer som brinner för F&S idé, det ideella engagemanget och musik. Stipendiet gick till Moni och Nino Aletto samt Radha Maini. Inga-Lis Grape utsågs till hedersmedlem.

Avslutande av årsmötet

Andreas Strömberg avtackade styrelseledamot Jan Olofsson och valberedningsledamot Anneli Tjernsten. Därefter avslutade han årsmötet.