Hedersmedlemmar

Christopher Friis

Styrelseordförande 1980-1981, därefter föreningens ständiga årsmötesordförande.
Utsedd till hedersmedlem: 1981

 

Bo Gahm

Skridskoledare och träningsutvecklare i Friluftssektionen.
Utsedd till hedersmedlem: 1982

 

Bodil Flobecker-Linder

Styrelseledamot och ryggjympaledare.
Utsedd till hedersmedlem:1982

 

Stefan Killander

Styrelseledamot och intensivjympaledare.
Utsedd till hedersmedlem:1982

 

Carl Cederschiöld

Styrelseordförande
Utsedd till hedersmedlem:1983

 

Ingemar Söderlund

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1983

 

Kerstin Rosén

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1983

 

Ann-Margret Johansson

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1984

 

Thomas Hedin

Styrelseordförande för F&S, senare ordförande för Servicebolaget (nuvarande MiS)
Utsedd till hedersmedlem: 1984

 

Annika Gärderud

Var med och startade F&S. Sjukgymnast och än idag träningsutvecklare på F&S Riks. Jympaledare och utbildare.
Utsedd till hedersmedlem: 1985

 

Christer Wretman

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1985

 

Valter Axelsson

F&S allra första (och enda) motionär på Johan Holmsäters premiärpass 1978. Därefter styrelseledamot, vice ordförande, jympaledare livet ut.
Utsedd till hedersmedlem: 1985

 

John Berg

styrelseordförande 1985-1987
Utsedd till hedersmedlem: 1986

 

Lars Hässler

Styrelseledamot, ordförande i Svettiskommitéen (funktionärernas dåvarande ”fackförbund”)
Utsedd till hedersmedlem: 1986

 

Sten Siegbahn

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1986

 

Caj Malmros

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1987

 

Karin Wiklund

Styrelseledamot
Utsedd till hedersmedlem: 1987

 

Macke Gustafsson

Styrelseledamot, intensivjympaledare, friluftsledare för skridsko och kanot. Ventilationsexpert.
Utsedd till hedersmedlem: 1987

 

Björn Claéson

Styrelseordförande 1987-1988
Utsedd till hedersmedlem: 1988

 

Ulf Högberg

Generalsekreterare i F&S Stockholm
Utsedd till hedersmedlem: 1988

 

Per-Olov "Perre" Ericsson

Styrelseledamot 1982-85, vice ordförande 1985-86. Kanot- och skridskoledare och drivande i Friluftssektionen. Flerfaldig jubileumsfestgeneral. Idag rådgivare för verksamheten och värd i ”Perres gäng”.
Utsedd till hedersmedlem: 1989

 

Kristina Lundström

Styrelseledamot 1987-1990. Har därefter hållit många ledarskapskurser för friluftsledare.
Utsedd till hedersmedlem: 1989

 

Staffan Carlén

Styrelseledamot.
Utsedd till hedersmedlem: 1990

 

Thorsten Aggeryd

Styrelseordförande 1989-1991
Utsedd till hedersmedlem: 1991

 

Agneta Dreber

Styrelseordförande 1992
Utsedd till hedersmedlem: 1993

 

Gunnar Hultman

Jympaledare och engagerad funktionär.
Utsedd till hedersmedlem: 1996

 

Hans Gordon

Styrelseordförande och jympaledare. Under många år sammankallande för valberedningen.
Utsedd till hedersmedlem: 1996

 

Susanne Hultman

Ryggjympaledare och utvecklare av F&S rehabträning.
Utsedd till hedersmedlem: 1996

 

Tord Forchhammer

Anställd träningsutvecklare och vice verksamhetschef. Jympaledare.
Utsedd till hedersmedlem: 1998

 

Kjell Jäfvert

Jympaledare och engagerad funktionär.
Utsedd till hedersmedlem: 1999

 

Vilhelm "Ville" Höök

Generalsekreterare (verksamhetschef) för F&S Stockholm 1988-2001 (!)
Utsedd till hedersmedlem: 2001

 

Kenneth Sundh

Styrelseledamot och jympaledare
Utsedd till hedersmedlem: 2002

 

Sture Hedlund

Skridskoledare. Styrelseledamot 1994-2001, vice ordförande 1995-2001. Nu värd i "Perres gäng".

Utsedd till hedersmedlem: 2002

 

Bertil Sellman

Styrelseledamot. Friluftsledare och drivande i kanotsektionen. Nu värd i ”Perres gäng”.
Utsedd till hedersmedlem: 2003

 

Filip Svartengren

Jympaledare. Verksamhetsrevisor 1995-2007 (!)
Utsedd till hedersmedlem: 2007

 

Carina Sjöberg

Träningsutvecklare från starten, i många år anställd på F&S Riks. ”Mamma” till Ki Balans som senare utvecklades vidare till Flex och Flex soft. Utvecklade F&S Yoga. Jympaledare.
Utsedd till hedersmedlem: 2011

 

Birgitta Sundberg

Kassör och spinledare i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

 

Christina Hermansson

Värd i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

 

Håkan Nordin

Styrelseordförande och jympaledare i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

 

Karin Johansson

Värd i F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

 

Leif Holmberg

Fd F&S Nacka-Värmdö
Utsedd till hedersmedlem: 2013

 

Åsa Stelin Barrén

Ordförande och verksamhetschef i F&S Nacka-Värmdö. Ledar-, uppföljnings- och rekryteringsansvarig. Jympa- och core- och spinledare.
Utsedd till hedersmedlem: 2013

 

Peter Rogeman

Verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm 2001-2012

Utsedd till hedersmedlem: 2017

 

Inga-Lis Grape

Ledare i F&S Stockholm sedan 1980. Grundare till Friskispressen och chefsredaktör under många år. Grundare till Reseklubben.

Utsedd till hedersmedlem: 2019

 


Har du kompletterande information till den beskrivningarna om hedermedlemmarnas engagemang i föreningen? Maila gärna föreningens contentansvarig.

Nominera en föreningshjälte!

Nominera en föreningshjälte!

23 januari 2020

Vet du någon som har gjort betydande insatser för F&S Stockholm?

Läs mer