Så här tycker Friskis&Svettis

Den genuina lusten till träning är en förutsättning för att människor ska vilja träna hela livet. Därför tar vi ställning emot påtvingade prestationskrav och kroppsideal. Låt träningen vara en plats där alla människor kan hämta kraft, kroppsligt och själsligt – istället för att vara ännu en arena med orimliga krav och ideal att nå upp till.

Ta ställning under #nollkroppshets

Friskis strävar mot noll kroppshets och maxat med rörelseglädje. Ta ställning du med! Dela dina erfarenheter under hashtag #nollkroppshets eller tagga din bild.