Vi bryr oss om både miljö och människor

Därför arbetar Friskis&Svettis Södertälje för en hållbar anläggning. Vi tar ansvar för såväl etik och miljö som sociala och ekonomiska frågor, på kort och lång sikt.

Friskis&Svettis Södertälje ska:

Bidra till bättre folkhälsa och ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Hushålla med både pengar och miljö, och i möjligaste mån undvika ämnen och material som är skadliga för människor och vår omgivning. 

Beakta kort- och långsiktiga hållbarhetskonsekvenser när vi tar beslut om investeringar och väljer leverantörer.

Utveckla hållbara relationer med leverantörer och aktivt ställa krav kring arbetsrätt, miljöfrågor och god affärssed.

Värna om mångfald, jämställdhet och kompetensutveckling för medarbetare och funktionärer. Vår arbetsmiljö ska vara säker, hälsosam och präglas av respekt och förtroende.Vara en engagerad samhällsaktör och aktiv opinionsbildare.

Goda exempel -  Så här jobbar vi för miljöns skull

  • Vi har avtal om grön el
  • Vi källsorterar, på anläggningen har vi en ordentlig avfallssortering.
  • Vi använder timerstyrd ventilation på vår anläggning.
  • Vi har närvarostyrd belysning på toaletter, och sätter in fler så fort vi bygger om eller bygger nytt.
  • Vi använder vattenbesparande duschmunstycken i duscharna.
  • Vi har pappersfria träningsytor.
  • 2018 startade vi en hållbarhetsgrupp, som har i uppdrag att se till att vi på bästa sätt jobbar mot en hållbar anläggning.