Som ideell funktionär för Friskis Skara får du:

  • Träna nästan gratis (du betalar bara medlemsavgiften).
  • Du får 60 nya vänner, de andra funkisarna.
  • Du får vara med om att driva en fantastisk förening som gör stor skillnad i många människors liv.

För mer information, prata med receptionen eller mejla reception@friskaskara.se