Åtgärder kring misstänkt doping

1. I ett första skede uppmärksammar vi medlemmen kring vår dopingpolicy.
2. Vi informerar att slumpmässiga kontroller kan förekomma.
3. Kontaktar polis.