Pigg

Energinivån ökar hos individer som rör på sig regelbundet. Detta då träning bland annat påverkar kroppens temperaturreglering vilket har en positiv effekt på sömnen.

Hitta orken på

Avspänd

De som tränar regelbundet blir mer motståndskraftiga mot stress då fysisk aktivitet stabiliserar kortisolutsöndringen.

Hitta lugnet på

Snygg

Flera psykologiska faktorer förbättras av fysisk aktivitet. Detta leder bland annat till en ökad tilltro till den egna förmågan samt en mer positiv självbild.

Hitta självkänslan på

Uthållig

Syreupptagningsförmågan ökar hos människor som konditionstränar. Det innebär att musklerna kan frigöra mer energi och orka längre.

Hitta kraften på

Smart

Fysisk aktivitet ökar hjärnans förändringsbenägenhet. Den blir mer flexibel och kan bygga nya och starkare banor mellan hjärnans olika delar.

Hitta skärpan på

Lästips

Läs mer om träningens effekter i FYSS2017 och Anders Hansens bok Hjärnstark.