Öppettider

City

Måndagar kl. 16.30-19.00

Aspholmen

Tisdagar kl. 16.30-19.00
Söndagar kl. 16.30-19.00 (jämna veckor)

Öster

Tisdagar kl. 16.30-19.00
Onsdagar kl. 16.30-19.00
Söndagar kl. 16.30-19.00