Aspholmen är vår nyaste anläggning och ligger på Adolfsbergsvägen 4. Den 3000 kvm stora lokalen är i ett plan och inrymmer två gruppträningssalar, en spinsal, en IW-sal och vårt största gym.

Här kan du träna

  • Gym
  • Gruppträning
  • IW
  • Spin
  • Cirkelgym