Friskis&Svettis Örebro

Friskis&Svettis Örebro är Sveriges fjärde största Friskisförening med drygt 22000 medlemmar. Verksamheten bygger på engagemanget från 350 ideella funktionärer och administreras av 16 anställda.

Milstolpar

1989 startades Friskis&Svettis Örebro.
1999 skaffade föreningen sin första egna lokal, Svettfabriken. Samma år startade vi spincykling.
2002 startade vi ytterligare en ny träningsform då vi byggde ett gym.
2007 flyttade vi in i nya lokaler, Kvarnen, på Fredsgatan 25.
2010 öppnade vi vår andra anläggning, Öster, på Hagmarksgatan 56. Träningsformen Indoor walking startade i samband med det.
2015 öppnades vår tredje anläggning, Söder, på Stenbackevägen 20.
2017 har föreningen drygt 20000 medlemmar vilket motsvarar 13,5 % av kommunens invånare.
2018 öppnade vi vår fjärde anläggning, Aspholmen.