Vad gör jag om det börjar brinna, hur utför man HLR och var sitter egentligen hjärtstartaren? Det är sådant som alla funktionärer i Friskis Örebro får lära sig i den interna utbildningen BASK (Brand Akut Skada Kris). 

Nu utökas utbildningen med att även innehålla en del som handlar om diskriminering och bemötande. Stina Odlingson är utbildningsansvarig på Örebro rättighetscenter som är de som kommer hålla i den nya utbildningen:

- Min upplevelse är att Friskis verkligen vill vara ett gym som är välkomnande och inkluderande för alla. Därför känns det så fint att man tar in vår kompetens för att bli ännu bättre och utveckla det arbete som redan görs.

Vad kommer funktionärerna få lära sig i den nya utbildningen?

- Det blir stort fokus på bemötande. Vi kommer diskutera olika case från verksamheten och resonera kring vad som påverkar vårt bemötande. De kommer även få med sig olika verktyg för hur de behandlar människor på ett schysst sätt och på så vis är bra förebilder för medlemmarna. Vi kommer även gå igenom diskrimineringslagen så man får koll på diskrimineringsgrunderna. 

Vilket är det vanligaste misstaget gemene man gör när det kommer till bemötande?

- Ett vanligt misstag är att fråga saker man egentligen inte har med att göra. Om man frågar sådant som kan kopplas ihop med en persons identitet kan man omedvetet sätta personen i en jobbig sits. Då är det viktigt att fundera på varför jag verkligen vill ha svar på den här frågan – är det av ren nyfikenhet eller är det något som faktiskt kommer hjälpa mig.

 
Allting handlar om att säkerställa att alla får vara dem de är. Att vi är schyssta medmänniskor. Stina Odlingson

Örebro rättighetscenter

Hur kan jag som enskild individ agera för att göra skillnad?

- Våga göra motstånd och våga skapa dålig stämning. Även om du inte törs gå fram och säga till någon som uppför sig olämpligt, kan du ändå visa det med ditt kroppsspråk. Allting handlar om att säkerställa att alla får vara dem de är. Att vi är schyssta medmänniskor. Och här kan du som individ göra stor skillnad genom att fråga dig själv ”vilken del har jag i det här?”. Det börjar med var och en av oss.

Om Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som driver en antidiskrimineringsbyrå. De arbetar för människors lika rättigheter och mot diskriminering, bland annat genom:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade
  • Information och utbildning om diskriminering och diskrimineringslagstiftningen
  • Opinionsbildning och lobbying