Fysisk aktivitet som behandlingsmetod behöver få den status den förtjänar Helena Tranquist

Verksamhetschef, Friskis&Svettis Örebro

- Fysisk aktivitet som behandlingsmetod behöver få den status den förtjänar. För att den ska få det så krävs att fysisk aktivitet och träning, när det är relevant, används som behandlingsmetod. Flera yrkesgrupper har den möjligheten, så som fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer, säger Helena Tranquist, verksamhetschef på Friskis Örebro.

Hon hoppas att träning på recept i en snar framtid ska omfattas av högkostnadsskyddet, precis som mediciner och andra behandlingsmetoder.

- Hur blir det annars trovärdigt att det som forskning visar är sant. Att träning i många fall kan göra bättre nytta än läkemedelsbehandling. Ensamt eller i kombination med andra insatser.

Möjligheten att skriva ut träning på recept har funnits och debatterats i snart 20 år.

- Trots det är andelen recept på träning som skrivs ut försvinnande liten. Samtidigt som det blir allt fler som inte mår bra och det skrivs ut allt mer mediciner. Det anser jag är olyckligt.

Det nya FaR-kortet finns tillgängligt från den 1 januari 2020.

- Vi hoppas att det här rabatterade träningskortet kan öka medvetenheten och efterfrågan av träning på recept. Få fler människor att uppleva den positiva effekten som träning har, både fysiskt och psykiskt. I den bästa av världar kan det göra skillnad.

 

Frågor

Har du frågor om FaR är du välkommen att kontakta Nina Fowler på nina@orebro.friskissvettis.se