Kort som gäller på alla anläggningar i hela föreningen

Autogiro Årskort vuxen, 321kr/månad

Autogiro Årskort ungdom, 279kr/månad

Autogiro Årskort dagkort, 279kr/månad

Autogiro Årskort barn, 173kr/månad

Årskort vuxen, 3580kr

Årskort ungdom, 3080kr

Årskort dagkort, 3080kr

Årskort barn, 1800kr

Månadskort vuxen, 450kr

Månadskort ungdom, 350kr

Månadskort barn, 250kr

Klippkort vuxen (10ggr), 850kr

Klippkort ungdom/barn (10ggr), 500kr

Kort som gäller endast i Norrtälje

Halvårskort vuxen, 2700kr
Halvårskort ungdom, 2100kr
Halvårskort dag, 2100kr
Halvårskort barn 1100kr

Kort som gäller på anläggningarna i Rimbo, Hallstavik, Väddö och Skebo

Autogiro Årskort vuxen, 290kr/månad

Autogiro Årskort ungdom, 229kr/månad

Autogiro Årskort dagkort, 229kr/månad

Autogiro Årskort barn, 173kr/månad
Årskort vuxen, 3200kr

Årskort ungdom, 2480kr

Årskort dagkort, 2480 kr

Årskort barn, 1800kr

Halvårskort vuxen, 2400kr

Halvårskort ungdom, 1800kr

Halvårskort dagkort, 1800kr

Halvårskort barn, 1100krÖvriga kort och engångsbiljetter

Terminskort Skebo eller Bergshamra 700kr

Innebandy (Norrtälje) 550kr

FAR-kort , 750kr (gäller på den anläggning där man har haft instruktion)

Gyminstruktion (gäller ej FAR samt ungdom under 16 år), 150kr

Träningskort Sverige 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige) 5400kr

Tvåföreningskort 12 mån (gäller i vår förening samt en förening i Stockholmsregionen) , 4800kr  

Engångsbiljetter

Vuxen, 100kr

Ungdom (över 16 år), 60kr
(ungdom/barn under 16 år kan ej lösa engångsbiljett)

Gäst från annan Friskis-förening, 50kr