Medlemskap 

När du köper ett träningskort blir du också medlem i föreningen F&S Norrköping. Medlemskapet ger dig försäkring och rösträtt på föreningens årsmöte. 

Medlemsavgiften är 100 kronor per kalenderår.

Träningskort

12 mån 3 500:-

6 mån 2 100:-

1 mån 500:-

10 ggr 850:-

Priser för student och pensionär

Gäller all vår träning

12 mån 2 650:-

6 mån 1 600:-

1 mån 350:-

10 ggr 600:-

Delbetalning

Vill du kan du delbetala ditt årskort. Korten gäller all vår träning. 

Delbetalning 12 mån 315:-/mån

Delbetalning 12 mån för student och pensionär  244:-

Extern

Dessa priser gäller för träning i Skärblacka eller Söderköping.

1 termin 750:-

2 terminer 1 150:-

Priser Externt för student och pensionär

1 termin 550:-

2 terminer 850:-

Övriga kort

Träna ute 300:-/år
Gäller alla våra Träna ute-pass hela året. 

Jympa Familj 100:-/Termin
För barn 2-6 år. Gäller passet Jympa familj

Junior 200:-/Termin
För barn 6-12 år. Gäller passen Junior och Familjefys

Enkel 350:-/Termin
200:- för 5 ggr

Gäller passet Jympa Enkel, för dig med intellektuell funktionsvariation

FaR

Du som har fysisk aktivitet på recept har 10% rabatt på samtliga våra kort. Ta med dig ditt recept vid köp. 

Student: t.o.m 19 år eller vid uppvisande av giltigt studentleg. 

Pensionär: Ålderspensionär 65 år eller äldre. Är du under 65 år uppvisas intyg från Pensionsmyndigheten. Gäller även sjuk-aktivitets och handikappssersättning som styrks med intyg från Försäkringskassan. Ej deltidspensionär, tjänste- eller avtalspension.

Ta med din legitimation när du ska köpa ditt träningskort. 

Upplev oss!

Träna 1 gång 100:-

Träna 1 gång- student/pensionär 75:-

Gäller bara under våra bemannade öppettider

Träna 1 gång- Familjefys, barn 6-12 år 50:-

Träna 1 gång- Jympa Familj, barn 2-6 år 25:-

Ta alltid med din legitimation när du vill träna hos oss.

Frysningar

 

Från 1/1 2019 kan du endast frysa ditt kort med läkarintyg.