Tillgängligt för alla!

Vårt gym och samtliga salar är tillgänglighetsanpassade, det är alltså inga problem att röra sig fritt med rullstol eller annat hjälpmedel. Vår ytterdörr har en ringklocka för dig som önskar hjälp att öppna dörren. Vi har också en stor toa med dusch och skåp som både är handikappanpassat och könsneutralt.

Välkomna!