Hur gör vi hos Friskis Lund?

Just nu pågår intensiva diskussioner inom hela Friskis&Svettis om hur vi som organisation ska förhålla oss till rådande situation.

Både med anledning av regionernas skärpta rekommendationer och regeringens regel som träder i kraft den 24/11 avseende max 8 personer på allmänna platser mm.

I varje förening är det styrelser och verksamhetschefer som fattar beslut utifrån de riktlinjer, rekommendationer och råd som beslutas.

Hos oss i Lund pågår arbetet nu med att ta del av alla underlag och utifrån det sen besluta vilka val vi ska göra.

Så fort vi vet mer kommer vi informera er medlemmar via facebook, instagram, hemsidan och mail (går till dig som lämnat mailadress och godkänt att vi får göra utskick)

Vi gör allt vi kan för att skynda på processen och ber om ert tålamod ett litet tag till.

Du hittar oss alltid online