Friskishuset

Friskishuset i Lomma hittar du på Poppelgatan 21. Receptionen är alltid bemannad.

Observera att antalet parkeringsplatser vid Friskishuset är begränsat.

Respektera trafikskyltningen med hänsyn till brandstationen.

Man får parkera på grannfastighetens parkering (företaget Berngarns).

Tänk också på att man kan parkera på Industrigatan.

Friskishuset

Friskishuset