Priser

Alla kortpriser är exklusive medlemsavgift! 

Friskis&Svettis är en ideell förening med obligatorisk medlemsavgift som tillkommer på alla aktivitetskort (utom engångsavgifter). I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring.

Medlemsavgift

15 år och äldre: 200 kr

15/11-14/12: 100 kr

Upp till 14 år: 75 kr

15/11-14/12: 40 kr

15/12-31/12 är medlemsavgiften 0 kr för alla.

Betalningsinformation

Köp ditt kort i Friskishusets reception eller gör en inbetalning till Friskis&Svettis Lomma på Bankgiro 5630-3118 eller Plusgiro 77 69 68-0.

Uppge namn, födelsedatum ev. kort/medlemsnummer och önskad korttyp/medlemskap på inbetalningen.

Köper du ditt kort i receptionen kan du betala med kort eller Swish under alla våra öppettider.

Du som redan har ett plastkort sedan förra terminen, kasta inte detta!!

Medlems- och aktivitetskortet är ett plastkort med ditt medlemsnummer. Du laddar det med nytt medlemskap och aktivitet.

Barn och ungdomar upp till 15 år

Målsman/vårdnadshavare måste vara med vid kortköp.

Ungdomar 16–17 år

Kan köpa medlemskap och aktivitet själv men måste ha ett samtycke från målsman/vårdnadshavare. Skriv ut det här innan du kommer till oss.

Målsman/vårdnadshavare är alltid ytterst ansvarig för sitt barns/ungdoms träning.

 

Vuxen från 21 år

Årskort

Allkort* 3300 kr
Gruppträning 2800 kr
Gym** 2800 kr
Träna Ute-kort 800 kr

6-månaderskort

Allkort* 2350 kr
Gruppträning 2050 kr
Gym** 2050 kr

Terminskort, utombys (Bjärred och Åkarp)

Jympa 650 kr

Övriga kort

Allkort månadskort 450 kr
Klippkort medlem 10ggr 1000
FAR*** 600 kr

Studerande och pensionär

Årskort

Allkort* 2500 kr
Gruppträning 2100 kr
Gym** 2100 kr
Träna Ute-kort 600 kr

6-månaderskort

Allkort* 1750 kr
Gruppträning 1500 kr
Gym** 1500 kr

Terminskort Utombys (Bjärred och Åkarp)

Jympa 500 kr

Övriga kort

Allkort månadskort 350 kr
Klippkort medlem 10ggr 900 kr
FAR*** 600 kr

Ungdom 15-20 år

Årskort

Allkort* 2000 kr
Gruppträning 1800 kr
Gym** 1800 kr
Träna Ute-kort 600 kr

6-månaderskort

Allkort* 1350 kr
Gruppträning 1250 kr
Gym** 1250 kr

Terminskort Utombys (Bjärred och Åkarp)

Jympa 300 kr

Övriga kort

Allkort månadskort 350 kr
Klippkort medlem 10ggr 900 kr
FAR*** 600 kr

Barn och unga 2-14 år****

Årskort

Allkort Ung 1000 kr

6-månaderskort

Allkort Ung 600 kr

Terminskort 2–9 år

Barnkort 350 kr

Övriga kort

Prova på 3 ggr 100 kr
Engångsavgift 45 kr

Övriga kort och engångsavgifter

Prova på 3ggr (avgiften räknas in i priset vid köp av träningskort) - 220 kr

Engångsbiljett - 120 kr

Bjud med en kompis - du ska vara aktiv medlem i Lomma - 80 kr

Engångsbiljett vid aktivt träningskort i annan Friskisförening - 50 kr

* Avser all gruppträning i jympa- och spinningsalarna.
Observera att Allkort krävs för att boka sig på Cirkelgympassen.

** Två gyminstruktioner ingår i Allkort/Gymkort 6 månader.
Tre gyminstruktioner ingår i Allkort/Gymkort 12 månader.
Ungdomar får använda gymutrustningen tillsammans med
tränande förälder/målsman från det år man fyller 12 år. 

Självständig träning fr.o.m. att man har fyllt 14 år:
vardagar 07:00-17:00, hela öppettiden på helger.

Det året man fyller 15 år får man träna när man vill på gymmet.

*** Alla intensiteter (inkl. medlemsavgift) under 3 månader.
Recept skall uppvisas.
En Gyminstruktion ingår.

**** Barnen har personliga kort och medlemskap.
På Familjejympan behöver medföljande vuxen inget träningskort eller medlemskap!

Förlust av kort

Vid förlust av kort kostar det 50 kr att få ett nytt.
Våra åldersgränser

Våra åldersgränser

Alla barn ska ha ett eget träningskort.
Alla under 18 år tränar under målsmans ansvar.

Läs mer