Gym

Från det år man fyller 13 går det fint att träna på gymmet, med eller utan vuxen.

Gruppträning utan redskap


Från det år man fyller 10 går det bra att gå på alla gruppträningspass som är utan redskap.
Utan redskap avser Jympa, Yoga, Core, Modus, IntervallFlex, Step och Dans.

Gruppträning med redskap

För gruppträning där man använder redskap är åldersgränsen det år du fyller 13 år. Gruppträning med redskap avser Station, Box, Cirkelfys, Cirkelgym, Duoboll, Power hour och Skivstång.

På Spin och Indoor walking är det samma åldersgräns och du bör vara minst 150 cm lång.

Familj och junior

Familj är ett pass för barn 2-6 år ihop med vuxen. På Familjefys är åldergränsen 6-12 år. På Familjefys tränar man ihop med vuxen.