Gym

Från det år man fyller 13 går det fint att träna på gymmet, med eller utan vuxen.

Gruppträning utan redskap


Från det år man fyller 10 går det bra att gå på alla gruppträningspass som är utan redskap.
Utan redskap avser Jympa, Yoga, Core, Modus, IntervallFlex, Step och Dans.

Gruppträning med redskap

För gruppträning där man använder redskap är åldersgränsen det år du fyller 13 år. Gruppträning med redskap avser Station, Box, Cirkelfys, Cirkelgym, Duoboll, Power hour och Skivstång.

På Spin och Indoor walking är det samma åldersgräns och du bör vara minst 150 cm lång.

Familj och junior

Familj är ett pass för barn 2-6 år ihop med vuxen. På Familjefys är åldergränsen 6-12 år. På Familjefys tränar man ihop med vuxen.

Barn som inte tränar

Av säkerhetskäl kan de inte vara med i gym eller hallar när du tränar (utom när det är pass för barn förstås!). Det finns barnrum/barnyta i Kanonhuset, Tannefors och Harvestad, och väntytor i alla fyra lokaler där barn gärna för vara. Förälder/vuxen har alltid ansvar för barnen.

Dagtid fram till kl 15 kan dock de minsta barnen vara med om de sitter/ligger i babyskydd (vagninsats, bilbarnstol eller babysitter). I Harvestad och Tannefors kan du ta med vagnen in i gymmet fram till kl. 15 om den har hjulskydd.