Är det dig vi söker? Eller vill du nominera någon till styrelsen? Nästa årsmöte är våren 2019. Skriv ett mail med motivering till: valberedningen@linkoping.friskissvettis.se

I valberedningen 2018-2019 ingår:

Rolf Törnström

Jenny Vegfors

Anette Sverker