Styrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas intressen och önskemål på bästa sätt. Styrelsenhar fokus på det strategiska arbetet som till exempel ekonomi och lokaler. Vi arbetar aktivt med ha en levande vision och strategier och mål för att nå dit. Resultatet av detta arbete återfinns i vår verksamhetsplan.

Styrelsen är också arbetsgivare och har det yttersta arbetsmiljöansvaret för anställda och funktionärer. Allt operativt arbete sköts av runt 300 ideellt arbetande funktionärer och 13 anställda. Ytterst ansvarig för det löpande arbetet är verksamhetschef Lotta Utterström.

Styrelsen 2018/2019

Anders Nordström, ordförande
Bakgrund i Friskis: Ordförande sedan 2014. Började som motionär 2006. Spinledare 2007 och Cirkelfysledare sedan 2014.
Jobb: Arbetar sedan 30 år på bank. 

Gunnar Broman, kassör
Bakgrund i Friskis: Varit med i styrelsen speciellt med fokus på ekonomi, sedan 2014. Tränar på Friskis sedan några år.
Jobb:
Egen företagare inom styrelsearbete, ekonomi och skatter. 

Maria Lewander, ledamot
Bakgrund i Friskis: Har tränat på Friskis i olika städer, av och till, sedan 90-talet. Gillar värderingar och träningen.
Jobb: HR-frågor och tillför styrelsen kompetens inom personalfrågor.

Per Sandström, ledamot
Bakgrund i Friskis: Är stolt medlem i Friskis&Svettis sedan sex år och tränar mest på olika pass.
Jobb: Professor i kirurgi. Har i styrelsen speciellt intresse och fokus på träningens hälsoeffekter.

Ulf Hageström, ledamot
Bakgrund i Friskis: Motionär sedan många år. Ingår i lokalgruppen.
Jobb:
Pensionär som jobbar med byggstyrelsefrågor med mera. Lång bakgrund inom den ideella sektorn. 

Elisabet Lärkhammar, ledamot

Elin Brasch, vice ordförande

Mail till styrelsen: styrelsen@linkoping.friskissvettis.se

Mail till valberedningen: valberedningen@linkoping.friskissvettis.se