Vår egen lokala historia

Vår förening startades 1990 som ett initiativ mellan företrädare för olika organisationer i Landskrona och Friskis&Svettis i Helsingborg.

Verksamheten startade sommaren 1990 med utomhusjympa. Då höll man till på gröningen utanför Hotel Öresund. Göran Andersson, VD på Hotel Öresund, var en av de drivande och upplät förvaringsutrymme åt anläggning till ledare och funktionärer. Många av ledarna kom från Helsingborg, men snabbt började man även utbilda lokala ledare.

På hösten samma år fick den nybildade föreningen träningslokaler i Tyghuset men växte snabbt ur dessa och redan hösten 1991 hade föreningen flyttat till Pilängsskolans idrottssal där man under några år fick allt fler träningstillfällen. Inför hösten 1993 var efterfrågan på lokaler mycket stor och i ett försök att lösa problematiken flyttade man till den då relativt nyrenoverade idrottshallen på Seminarieskolan. Lokalen visade sig dock vara ännu mindre och mer resurskrävande. Det innebar att styrelsen efter endast några få månader förstod att något måste göras. Man fick kontakt med N B Olssons Åkeri på Gasverksgatan och under våren 1994 började Landskronaföreningen så smått flytta över sin verksamhet till Gasverksgatan. Hösten 1994 flyttades så all verksamhet till Gasverksgatan. Under de kommande åren växte föreningen stabilt och vi byggde ut omklädningsrum och samlingsrum i anslutning till träningshallen.

 

Kommer att bearbetas, skrivas om och kompletteras.