Välkommen till Friskis&Svettis Laholm

Vår Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar.

Den ska fungera som vägvisare i föreningens arbete och vila på den idé, de värderingar och de styrande dokument som Friskis&Svettis står för.

Du kan läsa hela vår verksamhetsplan här.


Styrelse:

Ordförande: Anders Jacobsson

Ledamöter styrelsen:

Claés Laheus, kassör

Stefan Svensson, Jenny Ekelund, Anna Kvick

Revisorer: Lars Lindgren, Leif Olsson

Revisorsuppleant: Caroline Johansson

Valberedning: Maria Åkesson, Tina Liliengren Bengtsson, Mirro Liliengren

Aktivitetsstödet: Lisa Gustafsson

Ledaransvarig: Jenny Ekelund

Värdansvarig: Linda Runesson

Marknadsgrupp: Håkan Lindqvist, Ina Pedersen, Hans Öhlin


Årets förening 2009!

Laholms Kommuns motivering: Med en målmedveten satsning har Friskis&Svettis skapat nya möjligheter? Allt fler laholmare ”jympar” och mår väl i Laholms nya hälsokälla. I lustfyllda träningspass med inspirerande ledare blir leendet drivkraften till en bättre folkhälsa.

Här finns vi

Här finns vi