Friskis Kristianstad

På Friskis Kristianstad håller vi öppet som vanligt och du är varmt välkommen till oss. Vi uppmanar till extra noggrann hygien och att du personligen tar ansvar för att följa myndigheternas rekommendationer. 

Kontakta oss:


Just nu är det många som vill kontakta oss. Använd mail om du har frågor. Maila till info@kristianstad.friskissvettis.se så svarar vi så snabbt vi kan.

 

Uppdatering från Folkhälsomyndigheten 2020.03.24 

Träna gärna men gör det säkert

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Uppdatering 2020.03.28

Friskis&Svettis förhållningssätt har hela tiden varit att följa myndigheternas rekommendationer och beslut och att tillgängliggöra träning i möjligaste mån.

Den 27 mars meddelade regeringen att de förbjuder alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Lagmässigt är gym undantagna då det inte räknas som offentliga sammankomster. Från och med söndagen 29 mars anpassar vi verksamheten ytterligare utifrån regeringens beslut och minskar antalet deltagare på alla gruppträningspass till max 50 personer.

 

Uppdatering 2020.03.18

I enlighet med Folkhälsomyndighetens riskanalys och rekommendationer genomför vi nu följande åtgärder i verksamheten:

 

 • All barnverksamhet pausas
 • Passet Enkeljympa pausas
 • Boxpass pausas och på Cirkelfys, Cirkelgym och HIT anpassar vi upplägg på passet samt inför utökade hygienåtgärder under passen.

Uppdatering 2020.03.16


F&S tar ansvar genom att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Regeringens beslut. Friskis&Svettis har en hög beredskap och följer utvecklingen i stort, i nuläget kommer vi fortsatt hålla våra träningsanläggningar öppna, vårt ställningstagande kan ändras om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

 

 • Vi har utökat de redan höga rengöringsinsatserna på anläggningarna.
 • Vi har begränsat antalet platser på våra gruppträningspass.

Uppdatering 2020.03.12

 

 • Tvätta händerna före och efter ditt träningspass
 • Använd papper till att torka ofta och mycket. Torka av maskiner och redskap efter användning. Detta gäller både på gym och pass. 
 • Håll koll på schemat och hemsidan för att ha koll på aktuellt schema och läget på våra events. 

Läs mer om Friskis förhållningssätt

Inspiration till träning hemma eller ute