• Frisk luft
  • Frihet
  • Väderöverraskning

Parkträning i Kalmarsundsparken

2020 är inget vanligt ute-träningsår. VI har mängder med mycket mer uteträning än vi brukar. 
DOCK så har vi ingen träning i Kalmarsundsparken som vi brukar med anledning till svårigheten med att begränsa antalet personer som FHM rekomenderar.
Vi kör i år träning på En gräsmatta intill Friskislokalerna, ute på parkeringsdäcket, i löpspåret, i cykelspåret. 

Så mer uteträning är vanligt i år. Kolla HÄR vilka pass som är aktuella just nu.