Röris Live

Röris Live är en inspirationsdag för dig som arbetar med barn mellan 6-10 år (fk-åk3) och som vill börja använda Röris.

6 och 8 oktober 2020  Mer info och anmälan>