Välkommen till Kortedala

Den 31 oktober var sista dagen Friskis Kortedala hade öppet

Friskis&Svettis har funnits i Kortedala i över 12 år, dessvärre kan vi inte längre fortsätta verksamheten på grund av bristande beläggning. 
Vi har kämpat länge men med hänsyn tagen till kostnader, intäkter, medlemsantal och beläggning har Friskis&Svettis styrelse beslutat att stänga anläggningen. 
Verksamheten är nu stängd från och med den 31 oktober 2020.

Har du ett kortärende som gäller Friskis Kortedala behöver det ske i kontakt med medlemsservice på Friskis Kortedala senast den 31 oktober.
Därefter är anläggningen stängd.

Har du ett ”Årskort Kortedala”
så kan du välja på följande alternativ

1. Vi har uppdaterat ditt träningskort till att gälla alla våra 13 anläggningar. 
Den tid du har kvar på träningskortet kan du fortsätta att träna på någon av dem. Du hittar information om våra anläggningar på hemsidan under ”Här finns vi”.

2. Om det endast är i Kortedala du vill träna, kan du från den 1 november träna hos Nordic Wellness i Kortedala. De ställer generöst upp och bjuder dig på den tid du har kvar på ditt Friskiskort, dock längst tom 30 april 2021, går ditt kort ut efter det löser vi in tiden. För att träna på Nordic Wellness behöver du också ett intyg från oss. Maila namn och personnummer till kortedala@gbg.friskissvettis.se så skickar vi tillbaka ditt intyg till dig.

3. Om inget av alternativen ovan är aktuellt för dig så köper vi tillbaka tiden från 1 november och så långt du har kvar på ditt träningskort. Kontakta medlemsservice i Kortedala så hjälper de dig, ta med legitimation.

Övriga årskort som inte är autogiron

Givetvis hoppas vi få se dig fortsätta träna på någon av våra övriga 13 anläggningar ex Gårda, Eriksberg, Kvillebäcken. För mer information om våra anläggningar gå in på hemsidan under ”Här finns vi”.

1. Om det endast är i Kortedala du vill träna, kan du från den 1 november träna hos Nordic Wellness i Kortedala. De ställer generöst upp och bjuder dig på den tid du har kvar på ditt Friskiskort, dock längst tom 30 april 2021, går ditt kort ut efter det löser vi in tiden. För att träna på Nordic Wellness behöver du också ett intyg från oss. Maila namn och personnummer till kortedala@gbg.friskissvettis.se så skickar vi tillbaka ditt intyg till dig.

2. Om inget av alternativen ovan är aktuellt för dig och Kortedala är din hemmaanläggning (minst hälften av träningstillfällena) så köper vi tillbaka den tid du har kvar på ditt träningskort. Kontakta medlemsservice så hjälper de dig. För att kunna köpa tillbaka tiden behöver du kunna legitimera dig.

Har du ett ”Autogiro Kortedala” kort
Då avslutas ditt kort per automatik den 1 november, ditt kort är färdigbetalt och inga fler dragningar görs.

Övriga autogiron med bindningstid som sträcker sig efter den 31 oktober 2020

1. Givetvis hoppas vi att få se dig fortsätta träna på någon av våra övriga 13 anläggningar. Vill du det behöver du inte göra något alls, kortet löper på tills du säger upp det.

2. Är Kortedala din hemmaanläggning (hälften av dina träningstillfällen) och du inte vill träna på annan anläggning så avslutar vi ditt autogiro.
Maila
då ditt namn och personnummer till kortedala@gbg.friskissvettis.se så hjälper vi dig att avsluta. OBS! maila innan den 16 oktober så vi hinner stoppa nästa autogirodragning.

Vid frågor som rör Kortedala, maila kortedala@gbg.friskissvettis.se eller prata med personalen i medlemsservice i Kortedala.
OBS! anläggningen är bemannad måndag, onsdag, fredag kl. 13.00-20.00.

Tack för din tid med oss på Friskis Kortedala!
Vi hoppas att vi ses på någon av våra övriga anläggningar.