Gym

Du som fyller 13 år under året kan träna på egen hand efter godkännande ifrån målsman. För att få träna på egen hand ska du genomgå en instruktion med en tränare.