13-15 år

Du som fyller 13 år under året kan träna på egen hand efter godkännande ifrån målsman. Är du under 16 år behöver du genomgå en instruktion med en tränare innan du får träna på egen hand.